MůjTyp.cz - INTJ Analytik

INTJ Analytik

Zastoupení v populaci: 2,5% (z toho 2% muži a 0,5% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: názorová nezávislost
Ideální kariéra: stratég, analytik, ideolog, vědec, politik, knihovník
Slavné osobnosti: Clive Staple Lewis, Donald Rumsfeld, Václav Klaus, Friedrich Nietzche, Isaac Newton, Thomas Jefferson, Maximilien Robespierre
Fiktivní postavy: Clarice Starling (Mlčení jehňátek), Hannibal Lecter (Mlčení jehňátek), Gandalf (Pán prstenů), Montgomery Burns (Simpsonovi), Willy Wonka (Karlík a továrna na čokoládu), Spock (Star Trek)
Stručný popis: samotář, perfekcionista, není spontánní, velmi těžko ovlivnitelný, raději se zabývá teorií než praxí, sklony k pesimismu, podivín, neuznává společenské rituály, sociální nemotornost, autority a vzory si vybírá sám, spolehlivý, pořádkumilovný

Nezávislý analytik, který si nejvíce užívá roli nezúčastněného pozorovatele. Introverzi dává na odiv mnohem okázaleji než ostatní introvertní typy, protože necítí potřebu zalíbit se okolí. Svému vlastnímu úsudku věří více než druhým a dokáže si podržet stanovisko i proti výrazné početní převaze a nátlaku. To spolu s nízkou sociální inteligencí vytváří dojem arogance a opovrhování okolím. Pravdou je, že většina INTJ má natolik vysoké nároky vůči lidem, že je nesplňují ani oni sami. Jsou perfekcionisté z povolání.

Není obvykle ovlivnitelný zachytávacími společenskými frázemi a nerozpoznává autority založené pouze na tradici, hodnosti či titulu. To z něj dělá novátorského ideologa a paradoxně i první potenciální oběť revolučních změn ve společnosti kvůli jeho neochotě naoko se přidat k davu. Přes některé své vůdčí kvality upřednostňuje držet se v pozadí a vedení přebírá až v případě absolutní nutnosti. Nemá problém většinu lidí z kolektivu ve svém jednání úplně vypustit a chovat se, jako kdyby neexistovali. Z jeho strany to není nutně projev velké nenávisti. Prostě nevidí důvod mluvit s lidmi, se kterými si nemá co říct. 

Přes dominantní logiku tíhne podvědomě k mysticismu a idealismu. Logiku používá pouze jako nástroj ke zjištění pravdy, stejně jako odborné diskuse a pře. Je schopen se velmi vášnivě hádat o odborných tématech, ale takový spor skoro nikdy nemyslí osobně. Obecně lze říct, že to, zda mlčí/mluví/hádá se, vůbec nesouvisí s tím, jestli druhého má rád nebo ne. 

Většinou se jedná o velmi spolehlivého, dochvilného a neúplatného zaměstnance, který se může ale velmi snadno dostat do sporu s nadřízeným, jehož kompetentnost nepovažuje za dostatečnou. V mezilidských vztazích se drží zpátky a mívá jen velmi málo přátel. Je téměř neschopen přetvářky a zrady. V tomto případě se nejedná nutně o morální zábrany. Spíš vůbec nevidí logický důvod se tak zachovat, protože cokoliv mu mohou druzí nabídnout, pro něj tak málo znamená oproti tomu, jak si váží své názorové integrity.

Nejvíce vyniká ve vytváření univerzálně platných teorií a postupů. To z něj dělá výborného stratéga, poradce, analytika, ideologa a vědce. Hlavní slabinou je jeho malá schopnost prosadit své geniální nápady ve společnosti formou činů. Přirozenou rolí je pro něj být jakousi „šedou eminencí“, což ho ušetří přímého kontaktu s lidmi. Problematicky však hledá vůdčí osobnost, které by složil k nohám svůj um. 

Má neovladatelnou touhu vyjadřovat svůj názor (tato touha přebije i jeho introverzi) a někdy to vypadá, že nejvíce touží vyjádřit svůj názor právě v okamžiku, kdy lze počítat s nejtvrdším odporem. Naopak pokud má názor shodný s většinou, spokojeně mlčí. Nejedná se o úmyslnou provokaci, jak by se mohlo druhým zdát. INTJ se prostě děsí možnosti, že správný názor bude opomenut. 

Tíhne k misantropii – největším luxusem, který si za peníze může koupit je nezávislost na druhých lidech. Dav pro něj představuje nevypočitatelný živel. Oškliví si výrazné vizuální upoutávání pozornosti (např. punk). Rebelii ve vzhledu považuje totiž za povrchní. Naopak bizarní názory upoutají jeho zájem. Může zastávat sebeliberálnější teorie, ale on sám vždy působí upjatě, konzervativně a střídmě. Má rád tlumené barvy a vyjadřování na úrovni.

Sdílet

© MujTyp.cz, tento text publikujeme pod licencí CC-BY-SA 3.0


Lidé typu Analytik na MůjTypu

Přihlášení