MůjTyp.cz - FAQ časté dotazy

FAQ časté dotazy

Proč se registrovat zrovna na MujTyp.cz?

Mujtyp.cz je nový komunitní web, který Vám pomůže poznat lidi jako jste Vy sami! Součástí registrace je online test osobnosti. Uživatele, kteří Vás zajímají, si tudíž můžete vyhledávat nejenom podle věku, pohlaví, bydliště a zájmů, ale i podle psychologického profilu.

S ostatními uživateli můžete komunikovat na chatu, v diskusích a posíláním soukromých vzkazů. Ve svém profilu můžete nastavit svoje zájmy, oblíbené filmy a hudbu, vzhled a mnoho dalšího. Navazovat nové vztahy je s pomocí MujTyp.cz velmi snadné.

 

Platí tu nějaká pravidla?

Ano. Následujících 10 pravidel je závazných pro uživatele webu www.mujtyp.cz a za jejich porušení může být udělen ban (zablokován přístup na web) .

Desatero slušného uživatele

  1. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat základní pravidla slušnosti a zákony České republiky.
  2. Je zakázáno vkládat tzv. spam (zejména nevyžádanou reklamu) a tzv.  tapetování (neustálé vkládání téhož příspěvku).
  3. Úplně nejpřísněji je zakázáno vkládat mem typu „Rozum a chtíč nemohou zůstat v opozici natrvalo“ i třeba ve formě otázky: Mohou zůstat rozum a chtíč v opozici natrvalo?
  4. Každý člověk smí mít pouze jeden uživatelský profil.
  5. Zcela nepřípustné je jakkoliv propagovat třídní, rasovou nebo náboženskou nesnášenlivost a hnutí směřující k potlačení základních lidských práv a svobod.
  6. Veřejné diskuse a chat slouží ke kultivované komunikaci, nikoliv k urážení  a agresivním výpadům proti ostatním uživatelům. Výjimky nebudou uděleny ani na základě žádostí jako „jsem osobnostní typ XYZY a jiný druh komunikace tudíž nezvládám“.
  7. Profilové obrázky musí obsahovat vlastní fotografie a nikoliv sexuální idoly jako například Brad Pitt, Pamela Anderson nebo Warren Buffett.
  8. Uživatelé se zavazují vyplnit do profilových informací pravdivé údaje.  Na profilové fotce smíte být jen Vy sami a musí být zřetelně vidět Váš obličej. Přezdívka (nickname) nesmí obsahovat sprostá slova.
  9. Dotazníky nesmí být zkopírované a musí obsahovat min. 7 otázek.
  10. Pokud zrovna píšete na mujtyp.cz, nesmíte mít na rukou rukavice. Výjimku tvoří bílé společenské rukavice u pánů.

 

Co znamenají šlechtické hodnosti a bonita (body)?

Za aktivitu na Mujtyp.cz získáváte body! Podle počtu bodů jsou pak každý týden v neděli udělovány uživatelům hodnosti. 1% s nejvyšším počtem bodů získá hodnost král/královna, následujících 10% hodnost vévoda/vévodkyně a tak dále.

hodnost % pravomoce
 král/královna  1%  kandidovat na soudce + pravomoce všech nižších hodností
 vévoda/vévodkyně          10%  zakládat dotazníky, zakládat ankety + pravomoce všech nižších hodností
 kníže/kněžna  20%  zakládat diskuzní témata + pravomoce všech nižších hodností
 hrabě/hraběnka   
 32%  volit soudce, banovat a mazat uživatele s nižší hodností + pravomoce všech nižších hodností
 baron/baronka  37%

 vlastní profil, přispívat do chatu a diskusí

 

aktivita počet získaných bodů
napsání zprávy do chatu 1
napsání názoru do diskuse 2
založení nového diskuzního vlákna 5
přihášení ma mujtyp.cz během jednoho dne 5
vyplnění jednoho dotazníku
10
za každého uživatele, který vyplní Vámi vytvořený dotazník, dostanete také
10
vyplnění psychotestu 10
vložené a schválené profilové foto (přičítá se každý den) 30
vyplnění celého profilu (za vyplnění části získáte příslušný počet bodů, tedy například za profil vyplněný z 50% získáte 50 bodů a pod., přepočítává se každý den) 50
přivedení nového uživatele, který dosáhne aspoň na 2. nejnižší hodnost (hrabě) 500

 

Co znamená označení šerif (žlutá hvězdička) a soudce (oko)?

Soudce - je volen každý týden uživateli, kteří dosáhli na hodnost hraběte nebo vyšší, z řad uživatelů, kteří dosáhli hodnosti krále/královny a mají o tuto funkci zájem. Soudce má právo zrušit mazání příspěvků a banování, které někdo vykonal z titulu vyšší hodnosti (například Vévoda zabanuje Barona, Baron se odvolá proti banu u Soudce a Soudce rozhodne, zda byl ban oprávěný). Nemůže zasahovat pouze proti činnosti šerifa.

 Šerif - není volen nýbrž vybírán provozovateli webu Mujtyp.cz. Smí mazat příspěvky a banovat uživatele všech hodností a proti jeho činnosti se nelze odvolat u soudce. Pokud správně fungují uživatelé a soudci, omezuje svojí aktivitu na minimum.

 

Co znamenají na MujTypu tzv. daně?

Daně se počítají z bonity (bodů získaných aktivitou na MujTypu). Nejedná se o skutečné peníze.

Daně se platí každý den o půlnoci a tvoří vždy 2% z celkového počtu bonitních bodů.

 

Přihlášení