MůjTyp.cz - ISFJ Ochránce

ISFJ Ochránce

Zastoupení v populaci: 6,5% (z toho 2% muži a 4,5% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: loyalita
Ideální kariéra: učitel, zdravotník, v domácnosti, terapeut, výživový poradce
Slavné osobnosti: Matka Tereza, Barbara Bush, Robert E. Lee
Fiktivní postavy: Tonya (Doktor Živago), Marge (Simpsonovi), Horatio Caine (CSI: Miami)
Stručný popis: citlivý, zásadový, klade potřeby druhých před své vlastní, snadno se urazí, bojí se mnoha věcí, bojí se být středem pozornosti, nerad riskuje, bezpodmínečně věrný 

Orientují se zejména na mezilidské vztahy a pevné svazky se svým nejbližším okolím. Jedná se o velmi citlivé a zásadové lidi, kteří často staví zájmy rodiny a přátel před své vlastní. 

Co se zaměstnání týká, nemají ISFJ kariérní ambice a už vůbec netouží po zíkání mocenských pozic. Realizovat se dobře mohou ve zdravotnictví, jako učitelé a poradci v oblasti mezilidských vztahů a zdraví. Často však zvolí starost o rodinu na plný úvazek. 

Protože je pro ně tolik důležité uznání od druhých, snadno se urazí. Jsou v mnoha ohledech úzkostní (bojí se nebezpečí, rizika, o zdraví, být středem pozornosti). Mají rádi když někdo druhý převezme iniciativu a začne aktivně jednat. Často pak své okolí v dobré víře k nejrůznějším akcím přemlouvají a nutí.

Ačkoliv sami se v potírání nevhodného chování angažují jen výjimečně, schvalují tvrdé postupy druhých lidí v zájmu zachování spravedlnosti. Jim samotným chybí potřebná výbojnost a hlavně se nechají provinilcem obměkčit a jejich dobré srdce mu brzo odpustí.

Jejich smyslově-citové založení z nich dělá vášnivé obdivovatele umění. Spíše obrazů, hudby a dekorací než-li literatury. Vyhledávají klasická „prvoplánovitě“ krásná díla. Moderna a extravagance není nic pro ně. 

Jsou velmi skeptičtí k teoriím a možnostem, které nikde dosud neviděli fungovat. Úspěšnost měří pomocí viditelných a dokazatelných výsledků. Při dlouhodobých procesech vyžadují opakované ujišťování a průběžné vyhodnocování, které jim potvrdí, že jsou na správné cestě. 

Mají úžasnou paměť na situace, osoby. Kdo co řekl, udělal a zdánlivě nesouvisející prvky jako například jaké při tom bylo počasí.
 

Sdílet

© MujTyp.cz, tento text publikujeme pod licencí CC-BY-SA 3.0


Lidé typu Ochránce na MůjTypu

Přihlášení