MůjTyp.cz - psychotesty - testy osobnosti

psychotesty - testy osobnosti

Zde naleznete další testy osobnosti. Jako první přibyla delší verze MBTI testu (52 otázek). 

Psychotesty zdarma

Jste spolehliví? (15. 11. 2012 20:07, odpovědělo 1330 lidí)

Jste spolehliví, nebo v této oblasti příliš nevynikáte? Psychotest Vám pomůže odhalit míru Vaší spolehlivosti.

Máte sklony k nevěře? (29. 06. 2012 20:40, odpovědělo 2337 lidí)

Jak vnímáte věrnost a co už považujete za nevěru.

Jste zodpovědný/á? (20. 04. 2012 21:19, odpovědělo 1094 lidí)

Máte smysl pro zodpovědnost nebo se plnění povinností vyhýbáte?

Jaké je vaše sebevědomí? (12. 02. 2012 20:56, odpovědělo 3031 lidí)

Patříte k lidem, z nichž srší sebejistota? Nebo k těm, které trápí pocity méněcennosti? a>

Vyznáte se v komunikaci? (07. 01. 2012 12:55, odpovědělo 1580 lidí)

Cílem psychotestu je zjistit, do jaké míry jsou Vám vlastní znalosti týkající se mezilidské komunikace.

Jste agresivní, asertivní nebo poddajný? (17. 11. 2011 00:53, odpovědělo 2609 lidí)

Do jaké míry jste ohleduplní při komunikaci se svým okolím, jakým stylem prezentujete své názory? Zodpovězte na otázky v našem testu a dozvíte se, k jakému typu se řadíte.

Temperament (22. 10. 2011 23:03, odpovědělo 3926 lidí)

Test založený na Hippokratově dělení do čtyř typů osobnosti podle vrozených povahových znaků.

Jste typ, co randí přes internet? (01. 06. 2011 02:59, odpovědělo 1058 lidí)

Trápí Vás osamělost? (25. 01. 2011 00:53, odpovědělo 2213 lidí)

Samota je krásná, ale musíš mít někoho, komu o ní vyprávíš. (Josef Fousek)

Žárlivost a Vy (10. 01. 2011 22:34, odpovědělo 1841 lidí)

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí. (Richard Aldington)

předchozí 1 2 další

Profesionální psychotesty

OSPAT - Test pro typy a poruchy osobnosti

Tento psychotest orientačně identifikuje 11 typů osobnosti - paranoidní, narcistickou, emočně nestabilní, závislou, nutkavou a další. Je-li dané zaměření vyjádřeno slabě, jde o tzv. akcentovanou osobnost (jakoby svéráz, styl); při silnějším vyjádření lze uvažovat o poruše osobnosti. Součástí výsledku je i podrobné vysvětlení a doporučení. OSPAT je tradičně nejoblíbenější test. Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.

EQ TEST - Test emoční inteligence

Otestujte své EQ - svou emocionální a mezilidskou kapacitu. Test je sestaven z rozmanitých úkolů a otázek zaměřených na schopnost orientovat se v různých životních situacích, na zvládání komunikace včetně porozumění neverbálním signálům aj. Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.

BITEPT - Orientační Velký test psychických poruch

Mnoho lidí si dělá starosti se svým duševním stavem, ale nepokusí se o žádné řešení. Tento test vám pomůže zjistit, jestli se obáváte právem nebo zbytečně. Zjišťuje možnost přítomnosti základních kategorií psychických onemocnění - deprese, mánie, bipolární porucha, nemoci schizofrenního okruhu, fobie, panická porucha, hypochondrická porucha a další. Součástí vyhodnocení je i doporučení dalšího postupu.
BONUS - patnáctistránkový informační materiál o psychických poruchách (vznik, průběh, příznaky, léčba...)
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.

ICAP - Test osobnostních vlastností

Člověk v podstatě není schopen podívat se na sebe z nadhledu. Tento psychologický test osobnosti vám prozradí, jak na tom jste, pokud jde o základní osobnostní (povahové) vlastnosti jako je extraverze/introverze, emocionální stabilita/labilita, flexibilita, dominance, vitalita, optimismus, sebekritika, opatrnost a další. Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.

FULJOB - Test profesně-zájmové orientace

Tento psychotest hodnotí vaše preference, schopnosti a osobnostní zaměření. Zjišťuje i úroveň zralosti vašeho rozhodování - tedy to, zda svému odhadu můžete věřit nebo jestli tu je riziko, že za čas naprosto změníte názor. Dozvíte se, jaký typ práce je v souladu s vaší osobností. Šikovný, informativní testík. Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.

PESO - Osobnost mezi lidmi

Vztahy s druhými lidmi jsou vedle postoje k sobě patrně tou nejdůležitější složkou naší psychické reality. Tento psychotest zjišťuje hlavně ty vlastnosti osobnosti, které se výrazně projevují právě v mezilidských vztazích - důvěřivost, agresivitu, obětavost, laskavost, negativismus, hostilitu, empatii aj.
BONUS - oblíbený testík "Jste dobrý psycholog-amatér?"
Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.

MACH - Test výkonového potenciálu a motivace

Výkonová motivace je tah na branku - jak moc usilujete o dosažení svých cílů. Tento test zjišťuje celkovou sílu motivu výkonu, rozlišuje některé jeho složky (např. disciplinovanost, ambicióznost nebo sebedůvěru) a měří další související atribut - strach z neúspěchu. Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.

Partnerský test - pro manžele a partnery

Jaký je stav vašeho vztahu? Kde jsou existující nebo potencionální problémy? Tento zcela jedinečný test diagnostikuje kondici a stabilitu vztahu, odhaluje problémy a stručně radí, co s nimi. Test mohou vyplnit oba partneři nebo jen jeden z nich. Online test s okamžitým vyhodnocením, ČR a Slovensko.

Přihlášení