MůjTyp.cz - ISFP Skladatel

ISFP Skladatel

Zastoupení v populaci: 5,5% (z toho 2,5% muži a 3% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: estetičnost
Ideální kariéra: skladatel, designér, truhlář, spisovatel, sochař, malíř, veterinář, pediatr
Slavné osobnosti: Fred Astaire, Paul McCartney, Brooke Shields, Auguste Rodin
Fiktivní postavy: Manny Ribera (Zjizvená tvář)
Stručný popis: citové vnímání, velmi vyvinutý smysl pro krásu, neorganizovaný, nerozhodný, plachý, mírumilovný, slabší soustředění, kreativní

Velmi senzitivní osobnost, která se snadno dostane do stresu nebo vyčerpání. Má neobyčejné umělecké cítění, které o sobě dává vědět v náhlých záchvěvech inspirace, které ovšem nejdou vyvolat na povel. Jejich díla jsou odrazem duševního rozpoložení v danou chvíli, nejedná se o žádné představy o tom, jak bude svět vypadat v budoucnosti.

Tyto dvě hlavní kvality ho předurčují buď k práci umělecké (skladatel, malíř, básník atd.; méně už jim jde psaní souvislého textu) a nebo v oboru, kde může využít svojí schopnost se vciťovat (pediatr, veterinář, pečovatel, zdravotní sestra). 

Aby byl schopen správně fungovat, potřebuje ISFP pozitivní atmosféru. Nelze mu dávat časové rovzrhy a ultimáta. Žije ze dne na den a nebývá příliš zdatný v dlouhodobém plánování finančního zajištění. Nemá rád hierarchii a přísnou disciplínu. K oborům jako například vojenství mívá silný odpor.

Mnoho lidí se jim rádo svěřuje, protože si všímá jejich citlivosti vždy v nich najde pozorného posluchače. ISFP obdivuje jedince, kteří nejsou svázáni s materiálním světem a žijí si po svém. Každého hodnotí podle toho, jaký žije svůj každodenní život.

Mají tendenci hledat nějakého duchovního vůdce nebo hnutí angažující se za dobrou věc. Musí ovšem být patřičně mírumilovné a liberální. Svět jim připadá příliš složitý. Pokud by ho bylo možné zachránit tím, že namalují obraz, šli by nadšeně do toho.
 

Sdílet

© MujTyp.cz, tento text publikujeme pod licencí CC-BY-SA 3.0


Lidé typu Skladatel na MůjTypu

Přihlášení