MůjTyp.cz - Typy osobnosti - MBTI test

Typy osobnosti - MBTI test

Řekneme Vám, kým jste!

Registrujte se, vyplňte krátký online test osobnosti a dozvíte se, kterým ze 16 typů osobnosti jste. Prohlédněte si profily ostatních, díky typům osobnosti můžete mnohem rychleji odhadnout, kdo vás zajímá, s kým si máte co říct a s kým si pravděpodobně nebudete rozumět. Samozřejmě se jedná jen o pomůcku. Jednotliví lidé se od sebe liší i v rámci jednoho typu, protože každý máme jedinečnou povahu.

Náš dotazník je odvozenou zkrácenou variantou testu MBTI, který vznikl za 2.světové války v USA na základě poznatků C. G. Junga. Hodí se zejména jako test studijních/profesních předpokladů a k předvídání mezilidských vztahů. Dělí lidi do 16 skupin na základě 4 vlastností. Žádná z těchto 16 skupin není lepší než jiná. Pro fungující společnost je důležité, aby v ní byli zastoupeny osoby všech typů, protože se vzájemně doplňují. Dělení funguje podle následujících meřítek:

Introverze (I) / Extroverze (E)
Extrovert dobíjí energii společenskými kontakty. Je orientován směrem ven, na okolní svět. Introvert dobíjí energii časem stráveným o samotě. Je orientován na svět ve vlastní hlavě. Nemusí být nutně stydlivý.
Smysly (S) / Intuice (N)
Dělení podle způsobu získávání informací. Smysloví jedinci se více orientují na současnost, detaily a zkušenosti na vlastní kůži. Intuitivní jedinci se více orientují na souvislosti, minulost a budoucnost, celkový dojem.
Myšlení (T) / Cítění (F)
Dělení podle způsobu zpracovávání informací. Myslící typy se lépe orientují v logice, přesných datech, bývají méně ochotní ke kompromisům. Cítící typy se lépe orientují v pocitech, jsou empatičtí, dávají přednost dohodám.
Usuzování (J) / Vnímání (P)
Usuzující typy upřednostňují pořádek, plány, pravidla, excelují ve spolehlivosti. Vnímající typy jsou lepší improvizátoři, nemají rádi časové harmonogramy, častěji jednají bez plánu.

 

Sdílet

INFP - Snílek

Tichý a citlivý člověk s uměleckým nadáním. Má sklon si všechno idealizovat. Touží po hlubokých vztazích. Často duchem nepřítomný.

INFJ - Umělec

Perfekcionisticky zaměřený estét. Podezřívavý introvert se silným smyslem pro zodpovědnost a pravidla. Velmi empatický.

INTP - Vědec

Introvert s logickým uvažováním, zajímající se zejména o vědu, počítače. Skeptik, který rád objevuje, jak věci a systémy fungují. Mnoho času tráví uvnitř své vlastní hlavy.

INTJ - Analytik

Logicky zaměřený introvert se zálibou v ostré argumentaci, analyzování situací, přemýšlení. Společensky trochu netaktní.

ENFP - Optimista

Společenská a veselá osobnost. Lidé trošku roztržití, ale milující vzrušení a akci. Mají hodně různorodých zájmů, kvůli kterým mají sklon zanedbávat povinnosti.

ENFJ - Učitel

Pořádkumilovný diplomatický extrovert, který rád pomáhá lidem ve svém okolí. Umí dobře motivovat a přemlouvat.

ENTP - Vizionář

Bystrý extrovert, který se nebojí rizika. Asertivní, se zálibou v konverzaci. Má rád nezávaznost.

ENTJ - Leader

Dobrý organizátor společnosti. Přirozená vůdcovská osobnost, která ale bere málo ohledů ke slabostem druhých lidí.

ISFP - Skladatel

Velmi citlivý introvert s velkým nadáním pro smyslově uchopené umění. Neprůbojný až plachý.

ISFJ - Ochránce

Introvert s pečovatelskými sklony. Organizovaný a zásadový. Nerad riskuje nebo jakkoliv rebeluje proti společnosti.

ISTP - Kutil

Tichý, přitahován k oborům vyžadujícím zručnost a kde má klid. Má svou vlastní hlavu a příliš neuznává pravidla.

ISTJ - Správce

Svědomitý, konzervativní introvert, na kterého je spolehnutí. Obvykle technicky nebo početně zdatný. Odpovídá stereotypu inženýra, úředníka či účetního.

ESFP - Bavič

Spontánní a společenský, vdechne zábavu do každého večírku. Rád je středem pozornost a žije přítomností. Snadno se nechá ke všemu přemluvit.

ESFJ - Pečovatel

Ke spokojenosti opravdu potřebuje život ve skupině. Rád se stará o druhé, vyhýbá se kontroverzi. Má rád pořádek.

ESTP - Dobyvatel

Sebevědomý dobrodruh. Má rád překonávání překážek, společnost, sport. Žije přítomností a nerad se váže.

ESTJ - Strážce

Extrovert, který se snaží společnost držet pohromadě, hlídat a bránit. Spolehlivý a dominantní s malou tolerancí k pokleskům. Tvrdě pracující.

Přihlášení