MůjTyp.cz - Vztahy mezi typy - nejen partnerské

Vztahy mezi typy - nejen partnerské

Hedáme partnera podle typu osobnosti

Způsobů, jak využít MBTI test osobnosti při hledání ideálního partnera je mnoho. Přestože svou roli při tom, zda lidé někoho shledávají zajímavým, hraje i například fyzický vzhled nebo společné názory, určitě má každý nějaké představy o tom, jakou by měl mít náš protejšek povahu. Jak moc má být společenský nebo tichý, rozhodný nebo tolerantní, praktický nebo teoretizující, citlivý nebo rozvážný. A právě podobné charakteristiky lze vyčíst s využitím psychologie pomocí testů osobnosti jako je například Myers-Briggs test, kráceně nazývaný též MBTI. 

 Někteří lidé naprosto cíleně hledají pro vztahy partnera co nejvíce podobného jim samotným. Někoho s kým by měli shodné skoro všechny zájmy. Ti budou chtít stejný MBTI typ, jako jsou oni. Možná lišící se v jedné vlastnosti. Někdo naopak vyznává teorii, že protiklady se přitahují a doplňují. Z toho druhého soudku tu níže vybíráme teorii, která popisuje 14 druhů interakcí mezi typy osobnosti. Přesto následující dělení berte jen jako inspiraci.

Přehled možných vztahů

Kontrola

Asymetrický vztah, kde jeden z partnerů hraje roli Kontrolora a druhý roli Kontrolovaného. Ve vztahu kontroly to vypadá, jako když Kontrolor sleduje každý krok Kontrolovaného. Kontrolovaný se tak cítí i v situaci, kdy zrovna Kontrolor vůbec nic neříká a nedělá.  

Podpora

Asymetrický vztah, kde jeden hraje roli Podporovatele a druhý Podporovaného. Podporovatel je v tomto vztahu zvýhodněn. Podporovaný obvykle vidí druhého jako zajímavou osobnost a má sklon ho přeceňovat. 

Kvazi-identita

Vztahy, které charakterizuje časté nepochopení. Kvazi-identičtí partneři spolu dokáží dobře vycházet, pokud jsou přemýšlivý (T) typ. Cítící (F) typy však nejspíš budou mít velmi hádavý vztah. 

Super-ego

Vztahy plné vzájemného respektu. Super-ego většinou vnímá partnera jako jim vzdálený a lehce mystický ideál. Často projevuje zájem o chování a způsob myšlení partnera. Oba cítí vřelé city k druhému, ale vnějšímu pozorovateli připadá vztah chladný a odtažitý. 

Konflikt

Nejhorší možná kombinace vytvářející nepřetržité střety. Paradoxně to zpočátku nemusí být oběma zjevné. Ostatní to vidí, ale konfliktní partneři v první fázi vztahu mohou cítit velkou psychickou přitažlivost a být silně okouzleni dovednostmi druhého. 

Kontrast

Kontrastní vztahy mají nepřekonatelné problémy v udržení správného psychologického odstupu. Partneři spolu vycházejí pouze tehdy, jsou-li spolu sami. Jinak sklouzávají k soubojům ve společných silných stránkách (oblastech, které vnímají jako svojí doménu). 

Iluze

Vztahy způsobující narůstající lenost. Nejvíce demotivující ze všech možností. Iluzivní partneři se cítí uvolněně během konverzace a protějšek vnímají jako vysoce zajímavý. Problém nastává, když je potřeba dosáhnout společného cíle. 

Srovnatelnost

Vztahy založené na domnělé stejnosti obou partnerů. Srovnatelní partneři mluví o stejných věcech, mají podobné zájmy, zachovávají k sobě stejnou míru tolerance. Málokdy však dokáží vyjádřit skutečný zájem o problémy, se kterými se druhý musí potýkat. 

Semi-dualita

Jde popsat také jako neúplná dualita. Partneři se dobře chápou a uznávají svoje východiska. Alespoň na papíře. V reálu, když má dojít k splnění naplánovaných aktivit, pokus o spolupráci často selže. 

Podobnost

Vytváří rovný vztah, který je přesnější označit za známost, nežli partnerství. Nejsou viditelná žádná větší úskalí, oba si mohou povídat téměř o čemkoliv. Navzájem se necítí jako konkurence, jelikož mají odlišné oblasti, ve kterých se cítí dobří. 

Zrcadlení

Zde se jedná o vztah naplněný neustálým opravováním. Zrcadloví partneři mají podobné zájmy a myšlenky, ale trochu odlišné nápady. Každý jakoby viděl jen půlku problému. 

Aktivita

 Tyto vztahy se rozbíhají zpočátku nejsnáze. Zprvu se partneři sbližují až překvapivě snadno. Jeden druhého stimuluje k aktivitě. Interakce s takovým partnerem je velmi uspokojivá. Po delší době ale začne jeden druhého unavovat.

Dualita

Dualita je nejpříznivější a nejpohodlnější pro všechny druhy mezilidských vztahů. Provází ji úplná psychologická kompatibilita. Duální partneři se jeví jako dvě půlky jednoho celku. 

Identita

 Vztah naprostého pochopení ale také neschopnosti pomoci jeden druhému. Identičtí partneři vidí svět stejnýma očima, shodně získávají informace a trpí stejnými problémy.

Přihlášení